Tài nguyên

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Văn Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Tú
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1645 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49211 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này