Tài nguyên

Thông tin thành viên

18672.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Kinh Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanggvtoan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Bình
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên toán Trường THPT Bắc Bình
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Giao Ngôn, Trần Thị Trang
Đã đưa lên 277 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1292 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26772 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này