Tài nguyên

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Lâm Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/THANHTSQ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thiếu Sinh Quân
Quận/huyện Huyện Củ Chi
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Đặng Thị Như Oanh, Bùi Thị Loan
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 903 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22000 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này