Tài nguyên

Chào mừng quý vị đến với Ngô Văn Chinh - Ươm mầm tương lai!.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bam sat hoan vi - chinh hop - to hop

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kinh Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:45' 24-09-2009
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Tiết BS 6 BÀI TẬP HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
I. MỤC TIÊU:
- Làm cho HS hiểu sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản của hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp để vận dụng giải các bài toán tính xác suất bài sau.
- Thông qua việc rèn luyện giải toán HS được củng cố một số kiến thức đã học. Biết quan sát và phán đoán chính xác. Làm cho HS hứng thú trong học tập môn Toán.
II/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: Ghi lại các định lý: Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Áp dụng công thức số các hoán vị.
BT1: Từ các chữ số 2, 3, 4, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- HS suy nghĩ và trả lời…
- HS các nhóm thảo luận và cử đại diện lên bảng trình bày lời giải(có giải thích).
- HS nhận xét.
6!
- Ghi nhận kết quả đúng.
- GV nêu các bài tập và ghi lên bảng.
- GV gọi HS trả lời.
- GV nhận xét và nêu lời giải chính xác(nếu HS không trình bày đúng lời giải ).

Hoạt động 2: Áp dụng công thức số các chỉnh hợp.
BT2: Một cuộc khiêu vũ có 10 nam và 6 nữ, người ta chọn có thứ tự 3 nam và 3 nữ để ghép thành 3 cặp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải.
- HS đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải (có giải thích)
- HS trao đổi và rút ra kết quả:

- Ghi nhận kết quả đúng.
- GV nêu đề và ghi lên bảng.
- GV cho HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)
- GV nêu lời giải chính xác (nếu HS không trình bày đúng lời giải).

Hoạt động 3: Áp dụng công thức số các tổ hợp.
BT3: Có 12 người gồm 10 nam và 2 nữ. Hỏi:
Có bao nhiêu cách chọn 1 tổ gồm 8 người từ 12 người đó, không phân biệt nam nữ.
Có bao nhiêu cách chọn 1 tổ gồm 8 người từ 12 người đó sao cho tổ có ít nhất 1 nữ.
Có bao nhiêu cách chọn 1 tổ gồm 8 người nam.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 - HS các nhóm xem đề và thảo luận tìm lời giải.
- HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày lời giải (có giải thích)
- HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.
- HS trao đổi và rút ra kết quả:- GV nêu đề và ghi lên bảng và cho HS các nhóm thỏa luận tìm lời giải, gọi HS đại diện nhóm có kết quả nhanh nhất lên bảng trình bày lời giải.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

- GV nêu lời giải chính xác (nếu HS không trình bày đúng lời giải).


Hoạt động 4: Áp dụng công thức số các chỉnh hợp, tổ hợp.
BT4: Một lớp học có 40 học sinh, cần cử ra 1 ban cán sự lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 3 ủy viên.
Hỏi có mấy cách lập ra ban cán sự.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 - HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày lời giải.

- HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.

- HS trao đổi và rút ra kết quả:
- 
- Ghi nhận kết quả đúng.
- Cả lớp cùng chép vào tập.
- GV nêu đề và ghi lên bảng, cho HS các nhóm thảo luận tìm lời giải.
HD: Chọn 2 học sinh: 1 lớp trưởng và 1 lớp phó trước.
Chọn 3 học sinh làm ủy viên trong số các học sinh còn lại.
- Gọi HS đại diện nhóm trình bày lời giải và gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV nhận xét, nêu lời giải chính xác (nếu HS không trình bày đúng lời giải).

4. Củng cố: Thông qua các bài tập đã giải.
Nhắc lại các công thức: ; ; 
BTVN: Có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa vào 7 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không
 
Gửi ý kiến